Arbetsmiljö

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön och ska se till att arbetsmiljöarbetet ingår naturligt i verksamheten. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete handlar om att i det dagliga arbetet uppmärksamma och ta hänsyn till alla förhållanden i arbetsmiljön som kan påverka de anställdas hälsa och säkerhet.

Assistans Kompetens arbetar kontinuerligt med SAM.

Alla medarbetare skall känna till och implementera kärnvärdena som är grundbultarna inom företaget. Dessa ska genomsyra vårt handlingssätt och bemötande i den dagliga verksamheten.

Våra kärnvärden är: Kunskap, Kompetens, Engagemang och Trygghet.

Vi har en kvalitetssäkring där vår arbetsmiljöansvarige gör arbetsplatsbedömningar samt utbildar inom riskbedömning och åtgärder samt ergonomi. Vi gör detta i samarbete med kommunal och våra skyddsombud.