Ekonomi

En av de viktigaste sakerna för att skapa förtroende är att berätta exakt hur det ser ut med ekonomin. Vi är vad vi vet det enda bolaget i Sverige som visar exakt hur mycket pengar som blir över varje månad.

Så när vi först träffas går vi igenom exakt igenom hur ekonomin ser ut. Det vi då har är ett excel program där vi först skriver i antal timmar som du som funktionshindrad är berättigad till och dessutom hur OB tiderna ser ut under en månad. Därefter skriver vi även in hur mycket lön assistenterna ska ha och hur mycket som blir över varje månad. Här vill vi göra dig speciellt uppmärksam på att oftast blir det pengar över varje månad. Här finns det en del bolag som säger att du som funktionshindrad har 2,5, eller 8 kr per assistans timme i assistansomkostnader, men detta är inte hela sanningen. Det blir oftast mycket mer pengar än så. Vi är vad vi vet om det enda assistansbolaget i Sverige som redovisar allt som blir över efter att vi tagit våra 6 % i administration alltså ca 18 kr per assistanstimme. Många andra bolag tar mellan 12-27%. Många är extremt otydliga med detta på sina hemsidor. Vi tycker att det är en självklarhet att påvisa, så här mycket kostar våra tjänster.

En viktig sak med detta är att förtydliga att de pengar som blir över rent juridiskt är företagets pengar, därför tycker vi att det är viktigt att du som funktionshindrad dels får veta exakt hur mycket pengar som blir över varje månad eftersom att dessa pengar ska dels gå till assistansomkostnader, utbildningar, personalvård, utbildningar men hur ofta har man dessa saker på sin agenda, ja inte varje månad i alla fall. Det är därför enormt viktigt att man redovisar ekonomin så att vi tillsammans kan avgöra vad som ska göras med dessa pengar. De kan tex gå till en extra lönebonus, personalvård, utbildningar mm.

Om vi tar ett exempel;
Om det blir över 12.000:- en månad, så säger det sig självt att om du inte är medveten om att dessa pengar finns kommer du/ni inte heller att kunna nyttja dessa pengar. De går då till företagets egen administration eller vinst. Vi tycker därför att vi är enbart intresserade av de 6 % i administration. Vi tycker att vi tillsammans kan sätta oss ner och titta hur mycket pengar blev det över denna månad och hur ska vi på bästa sättet förvalta dessa? Ska vi höja våra löner, eller ska vi gå på Spa, eller ska vi gå på utbildning? Ja möjligheterna är många och genom delaktighet skapas mer känsla. Alla andra pengar är våra gemensamma. De ska definitivt inte gå till vinst i företagen utan nyttjas till rätt saker. Det är skattepliktiga medel vi pratar om.