Ekonomi

Ekonomin är grundbulten till att assistansen skall fungera på ett så kvalitativt och effektivt sätt som möjligt.

En av de viktigaste hörnstenarna i seriositet är att man har en öppen redovisning över ekonomin. Vi har alltid en öppen ekonomisk redovisning för alla som önskar.