Kontakt

Allmänna förfrågningar
020-20 20 85
info@assistanskompetens.se
Om du söker arbete
personal@assistanskompetens.se

Huvudkontor

Bragevägen 3
114 26 Stockholm

Besöksadresser

Trädgårdsgatan 49
602 42 Norrköping
Hyvelgatan 5
621 41 Visby

Personlig kontakt

Johan Wallin (VD)
072-225 25 48
wallin@assistanskompetens.se
Susanne Wallin (Ekonomichef)
070-257 48 64
ekonomi@assistanskompetens.se
Melinda Wallin (Ekonomiansvarig)
070-394 30 09
ekonomi@assistanskompetens.se
Jan Sundin (Jurist)
020-20 20 85
sundin@assistanskompetens.se
Fam Wester (Verksamhetschef)
020-20 20 85
fam@assistanskompetens.se
Nathalie Brage (Kund och Personalansvarig)
070-270 40 01
vastra@assistanskompetens.se
Dennis Wallin (IT-ansvarig, administratör)
072-571 04 20
admin@assistanskompetens.se
Cilla Anderstedt (Kund och personalansvarig Gotland)
072-450 51 50
gotland@assistanskompetens.se
Ann-Charlotte Olofsson (Personalansvarig Skåne)
072-041 45 41
skane@assistanskompetens.se