Om oss

Assistans Kompetens - ett annorlunda assistansbolag som erbjuder den mest kostnadseffektiva servicen. Allt för att våra kunder skall ha friheten att leva ett så snarlikt liv som det liv de hade levt om de inte varit funktionshindrade. Detta gör vi med hjälp av kunnig och motiverad personal som inte ser assistansyrket som ett genomgångsyrke och där vi som arbetsgivare ger våra assistenter de bästa förutsättningarna för att lyckas i sitt arbete.

Assistans kompetens erbjuder full insyn och månatlig redovisning över varje kunds ekonomi! Att det även finns en väl genomtänkt personalpolicy där friskvård, utvecklingssamtal och kontinuerlig handledning finns tillgängligt är en självklarhet. En jourtelefon (gratis för dig att ringa) som är öppen för frågor dygnet runt, vare sig du är kund, anhörig eller anställd.

Vi utformar all assistans individuellt med hjälp av en handlingsplan, allt för att säkerställa att du får den hjälp du behöver och dina önskemål inte bara blir tomma ord utan också en verklighet. Samtliga våra kunder får också en egen personlig kundansvarig som sköter allt kring din assistans och även ansvarar för dina personliga assistenter.

Vi har genom vår effektiva organisationsutveckling samt låga driftkostnad en av Sveriges absolut lägsta administrationsavgifter. Detta gör att vi kan fokusera på att lägga pengarna på rätt saker vilket i vår mening är löner, utbildningar samt mer medel att röra sig med.

Många vänder sig till oss och det är självklart riktigt trevligt att vi blivit så uppskattade, detta är det bästa beviset för oss.

Välkommen du också!

Historien om Assistans Kompetens

Det hela började för några år sedan då några anhöriga träffades på ett seminarium gällande funktionshinder i Göteborg, och som vi i vår tur träffade då vi föreläste. Många människor med olika kompetenser och erfarenheter träffades på detta forum och som alltid så pratades det bla om rollen som anhörig, att det är svårt att veta om sina rättigheter som funktionshindrad, hur ska jag som personlig assistent veta att ett assistansbolag är en bra arbetsgivare och seriös mm.

Frågorna var många och vi märkte att behovet var så enormt stort, men att det fanns en vilja att göra något. Vi bestämde oss därför för att samla alla kontakter och starta ett nätverk där både anhöriga , funktionshindrade, habiliteringspersonal, personliga assistenter, LSS handläggare och även aktiva personer som representerade olika handikappföreningar var med.

Våra möten återkom med allt tätare intervall och mer människor anknöt sig till nätverket för att lyfta frågor som vi tyckte var viktiga och framförallt för att stötta varandra, och vi märkte snabbt att vi behövdes.

Vårt nätverk spred sig som ringar på vattnet och när vi hade vårt första ”stora” möte i Stockholm, kom frågan upp igen som vi ständigt diskuterade. Om alla nu var så missnöjda med sina assistansbolag, vore det inte bättre om vi själva startade något eget med den kompetens som fanns?

Vi började på allvar planera för hur det skulle kunna se ut och gjorde därför en enkät som alla fyllde i över vilka punkter man ansåg var viktiga för ett bolag att inneha.

Listan var lång men här framkommer några av de viktigaste punkterna som alla hade gemensamt.

 • Insyn och delaktighet över ekonomin
 • En försvarbar administration
 • En väl genomtänkt organisation som är kostnadseffektiv
 • Så hög lön som möjligt för assistenterna
 • Lika lön för dig som anhörig som arbetar som personlig assistent
 • Delaktighet vad gäller rekrytering
 • De personliga assistenterna ska kunna kompetensutvecklas
 • Utbildningsplan skall finnas för de personliga assistenterna
 • En jourtelefon som är tillgänglig 24 timmar om dygnet
 • Gemensamma träffar för både funktionshindrade och assistenter
 • En väl utarbetad arbetsmiljöplan
 • Insyn och redovisning över företagets ekonomi
 • Kollektivavtal
 • Heltäckande försäkringar

Detta är idag de riktlinjer som vi arbetar efter och ett resultat över enskilda människors kompetenser och engagemang som sammanstrålade i ett nätverk och som i sin tur blev ett assistansbolag.