Integritetspolicy

Vilka uppgifter lagrar vi?

Namn, kontaktuppgifter, adress, kontouppgifter, personnummer.

Ändamål med insamlingen?

Vi kan samla in olika typer av personuppgifter om dig i samband med att du blir kund eller anställd av oss.
Vi använder dina personuppgifter för olika ändamål, för dig som är kund behöver vi dina personuppgifter för att kunna hämta eller lämna information till antingen kommunen eller Försäkringskassan. Vi sparar allt som tex fullmakt, avtal, godkännande mm. För dig som är anställd sparar vi alla avtal och tilläggsavtal samt Lex Sarah, tystnadsplikt. Vi sparar dessutom även dina kontouppgifter för löneutbetalningar

Hur tar du del av den lagrade informationen?

Dennis Wallin

Admin@assistanskompetens.se

Så raderar eller rättar du information?

Dennis Wallin

Admin@assistanskompetens.se

Så användningsbegränsar du information eller återkallar ditt samtycke

Dennis Wallin

Admin@assistanskompetens.se

Period som uppgifterna lagras

Allmänt sett sparar vi dina uppgifter så länge som uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla de ändamål som uppgifterna samlades in för. Uppgifterna kan också sparas under den tid som krävs enligt tillämplig lag, till exempel under 7 år för att uppfylla krav i bokföringslagen.

I övriga fall kommer vi regelbundet se över vår personuppgiftshantering. Vi kan exempelvis radera dina uppgifter om du inte finns kvar hos oss längre.

Konktaktinformation till personuppgiftsansvarig

Dennis Wallin

Admin@assistanskompetens.se

Ansvarigt bolag som mottager personuppgifterna:

Assistans Kompetens i Sverige AB